Kurs Kierownika Wypoczynku

Kurs dla każdej osoby, która chce po raz pierwszy poprowadzić wypoczynek.

Terminy:

2.6.2024 - 2.6.2024 cena: 290 zł 

Miejsce:

ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk

Czego nauczysz się na naszych zajęciach?
• Jak zorganizować wypoczynek i prowadzić dokumentacje.
• Jak dbać o bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
• Jak udzielić pierwszej pomocy.
• Jak pracować z kadrą wypoczynku.
• Jak działać w sytuacjach kryzysowych.

Jakie wymagania musisz spełnić żeby wziąć udział w kursie?
• Musisz być pełnoletni.
• Musisz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej.

(Dodatkowo należy pamiętać, że aby móc być kierownikiem wypoczynku należy posiadać udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno- wychowawczej)

Jakie uprawnienia zdobędziesz?
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu końcowego daje prawo wykonywania zawodu, jako kierownik wypoczynku na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Po wszystkim otrzymasz od nas zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku obejmującego program ustalony przepisami rozporządzenia MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późń. zm.).

Jak wygląda szkolenie?
Szkolenie jest prowadzone stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas szkolenia odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Podczas zajęć przeprowadzone zostanie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Jak zostać naszym kursantem?
Pisz do nas na: kursy@szansa.net
A w wiadomości swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy i datę kursu, na który chcesz się zapisać.

Masz więcej pytań?
Śmiało dzwoń: 503 122 126

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy minimum 10 osób.