Kurs Wychowawcy Wypoczynku

Kurs dla każdej osoby, która chce zacząć swoją przygodę, jako wychowawca kolonijny.

Zgłoszenia: kursy@szansa.net

Terminy:

31.5.2024 - 2.6.2024 cena: 349 zł 

Miejsce:

ul. Ogarna 27-28/7
80-826 Gdańsk

Czego nauczysz się na naszych zajęciach?
• Jak organizować zajęcia w czasie trwania wypoczynku.
• Jak planować pracę wychowawczo-opiekuńczą.
• Jak pełnić obowiązki wychowawcy grupy i reagować w trudnych sytuacjach.
• Jak dbać o bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
• Jak realizować wszystkie swoje obowiązki w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Jakie wymagania musisz spełnić żeby wziąć udział w kursie?
• Musisz być pełnoletni.
• Musisz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Jakie uprawnienia zdobędziesz?
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu końcowego daje prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Po wszystkim otrzymasz od nas zaświadczenie wydane na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Jak wygląda szkolenie?
Szkolenie jest prowadzone stacjonarnie, gdyż tylko takie kursy, zgodnie ze stanowiskiem MEN skutkują uzyskaniem uprawnień wychowawcy kolonijnego (kursy internetowe nie spełniają tych kryteriów). Podczas 3 dni zajęć nasi specjaliści przedstawią uczestnikom wiedzę potrzebną do realizacji obowiązków wychowawcy, a w czasie zajęć warsztatowych pomogą ją utrwalić i przekuć na konkretne umiejętności.

Jak zostać naszym kursantem?
Pisz do nas na: kursy@szansa.net
A w wiadomości swoje imię, nazwisko, numer kontaktowy i datę kursu, na który chcesz się zapisać.

Masz więcej pytań?
Śmiało dzwoń: 503 122 126

Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie grupy minimum 15 osób.